KOSZYK JEST
PUSTY

Reklamacja i zwrot

Formularz kontaktowy
  •  

ZASADY ZAKUPU 

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu. Warunkiem realizacji zamówienia rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami przesyłki należnymi dostawcy towaru na rachunku bankowym  Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów na mocy umowy.  W przypadku kiedy klient zamówi towar ale go nie odbierze, sprzedający zwróci kupującemu kwotę pomniejszoną o wysyłkę towaru. 

Kupujący w naszym sklepie lub na aukcjach internetowych klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy z firmą realizyjącą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. 

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.W przypadku stwierdzenia przez kupującego zniszczenia opakowania, wgnieceń, zalania opakowania, lub innych zewnętrznych uszkodzeń jest obowiązany do sporządzenia protokołu szkody, który jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie od przewoźnika. W przypadku braku protokołu szkody, jeśli towar znajdujący się w środku nie uległ uszkodzeniu i jest sprawny, reklamacja odnośnie zwrotu nie przysługuje.  

W przypadku zamówienia towaru " za pobraniem " i nie odebrania go w terminie, co spowoduje zwrot do sprzedającego , sprzedający ma prawo zerwać umowę i  żądać od kupującego zwrotu kosztów przesyłki zamównionego towaru.  

Podane na stronie ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Na podstawie Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania lub dostarczenia osobiście na adres firmy na własny koszt zakupionych towarów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu, ( jeśli posiada ) nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania,  eksploatacji, jakiegokolwiek użytkowania. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.  

Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty za zakupiony towar ( bez względu na sposób dostarczenia towaru przez kupującego ) na wskazany przez kupującego  numer rachunku bankowego lub w inny sposób podany przez kupującego nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru lub uznania reklamacji. 

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.  

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji, z tyt. rękojmi lub gwarancji. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej na Formularzu reklamacyjnym, i zawierać: a) określenie reklamowanego produktu, b) określenie stwierdzonych wad, c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy pocztą : Nanoslogic ul. Sienkiewicza 3 Centrum Europa , 41-200 Sosnowiec lub na e-mail : nanoslogic@onet.pl, 

Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji może: wymienić towar na wolny od wad, wymienić towar na podobny spełniający wymagania klienta, zwrócić wpłaconą kwotę za zakupiony towar. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem swojego stanowiska w terminie 14 dni od : w przypadku wymiany na inny towar od dnia otrzymania zwrotu towaru, ( data dostarczenia przez pocztę lub osobiście ) w przypadku zwrotu wpłaconej kwoty od dnia uznania reklamacji. (załącznik - Protokół reklamacyjny ) 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Regulamin jest zamieszczony w zakładce" O sprzedającym " w portalu Allegro. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona. 

Nanoslogic nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id1480  W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym, wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży tj. w miejscu zarejestrowania siedziby Sprzedawcy.  

Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym Nanoworld mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl