KOSZYK JEST
PUSTY

Reklamacja i zwrot

Reklamacja i zwrot
 

wyciąg z Regulaminu Nanoslogic.pl 

 

Postępowanie reklamacyjne.

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową
przysługuje mu prawo
do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b)
określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.C Regulaminu.
Jeżeli Klient żąda
doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej
umowy sprzedaży w całości lub w
części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany
produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania
wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1.Klient będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. \\\"O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\\\" ma prawo - zgodnie z
art. 7 w/w ustawy – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. 

2.  Wzór stosownego formularza stanowi załącznik  do Regulaminu  W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest
zobowiązany do odesłania na adres Sklepu na własny koszt zakupionych towarów  wraz z wypełnionym
oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i ewentualnym dołączonym oryginalnym dowodem zakupu, nie później niż do
14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

3. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania , w przypadku stwierdzenia wyraźnych
śladów użytkowania zwracanego  towaru sprzedawca może obciążyć kupującego kosztami naprawy lub czyszczenia
danej rzeczy. 

4.Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”. 

6. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty  na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w
 inny sposób podany przez Konsumenta nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

 

Regulamin sklepu internetowego dostępny tutaj:  Regulamin Nanoslogic   

 
Formularz zwrotu towaru dostępny tutaj :

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl